Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST.

341

Fig. 339. De Diwan-I-Kass, private audiëntiezaal te Delhi. (Naar foto).

1.

gebleven. Zoo staan van het kleine kasteel Zisa (± 1150) nog 20 M. hooge, vlakke, ongelede muren overeind. Fig. 309. 1. De gevel is 36 M. lang, met in het midden een fraai toegangsportaal; aan de smalle sijden springen twee traveeën voor als erkers. De middenzaal van het zomerpaleis was vierkant en met kruisgewelven overdekt.

Van het vroegere kasteel Cuba staat nog een kleine toegangspoort overeind. Op een vierkant grondplan staan vier spitsbogen, die een halfbolvormigen koepel dragen. Ook van het kleine slot Menanibij Palermo zijn slechts fragmenten over. Sicilië was overigens een kunstnijverheidscentrum, vooral bekend door de zijdeweefkunst.

G. PERZIË.

In Perzië herleefde de Oud-Perzische bouwkunst onder de dynastie der Sassaniden (226-641 n. Chr.). Ruïnen te Firuz-Abad en te Sarvistan getuigen van de degelijke baksteen techniek en grootsche opvattingen. De middenhal van de paleisruïne te Ktesiphon bezit b.v. een tongewelf van 25.80 M. spanning, de grootste breedte in ouden tijd bereikt.

In 641 wordt Perzië een provincie van het rijk der Oma jaden, en worden de bewoners Mahomedanen; Bagdad aan den Tigris wordt hoofdstad van dit rijk, tot in de 9e eeuw Merw, in Oost-Perzië, hoofdstad werd. In de lle eeuw veroveren de Turken Perzië, op hun beurt weer overwonnen door de Mongolen, die, zelf Mahomedanen geworden, de Perzische beschaving overnamen en de Perzische kunst aan het einde der 13e eeuw onder Tamerlan, met Samarkand als hoofdstad, tot bloei brachten. Als ten slotte, tijdens een bloeitijdperk onder Shah Abbas, Isfahan een bouwcentrum is geworden, is met het begin van de 17e eeuw de middeneeuwsche kunstontwikkeling voorbij..

Sluiten