Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344

DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST.

Fig. 334. a.

Fig. 310. 6.

door op de 8-hoekpijlers minarets te plaatsen. Uitwendig loopt juist onder de stalaktietenkroonlijst een open spitsbooggalerij, 3 bogen op iedere zijde van den 8-hoek. De tegelbekleeding uitwendig is donkerblauw, lichtblauw en wit, terwijl voor het inwendige hier andere kleuren aan zijn toegevoegd.

De grafmoskee te Ardebil dateéft uit de 14= eeuw; ervoor staat een 16e eeuwschegebedshal, die aan den voorhof ligt, 2 verdiepingen hoog, met een kielboogportaal ter hoogte van de twee verdiepingen en bekroond door een mooie stalaktietenlijst. Een oudere moskee te Ardebil, uit de 13= eeuw, is bekleed met echt Chineesche tegels van de Mingdynastie, versierd met draak- en phoenixmotieven.

De hoofdmoskee te Veramin (1322) was volgens een zeer regelmatig grondplan gebouwd. In het kielboogportaal, waarvan de rechthoekige omlijsting is verdwenen, zijn de stalaktieten niet van afhangende punten

| voorzien en vormen ze nog een zuivere nissenovergang.

I Samarkandisnude hoofdstad van Russisch Tur-

t kestan. De koepels hier rusten op een vierkant grondplan,

n waarvan de overgang naar den cirkel tot stand komt

door den lb-hoek; de koepel rust op een tambour. Kenmerkend zijn de hooge kielboogportalen.

Het graf van Tamerlan (Gur-i-Mir = graf van den heerscher) is tusschen 1490 en 1504 gebouwd en was verbonden, met een moskee, waarvan nog slechts één boog overeind staat. Het mausoleum is van buiten 8-hoekig, inwendig vierkant; een kruisvorm met 4 even groote nissen wordt gevormd door vier groote spitsbogen. Op den ronden tambour, die met licht- en donkerblauwe in ruiten gerangschikte tegels bekleed is, rust de door een stalaktietenlijst verhoogde, fraaie meloenvormige koepel, een uitwendige hoogte bereikend van 34 M. Naast den hoofdingang, een groote kielboognis, stonden twee wit met groen bekleede minarets, waarvan er nog één over is. Het paleis van Tamerlan is nu een Russische vesting; ook van Tamerlan's moskee, medresse en hospitaal bleef niets bewaard.

De blauwe moskee te Tebriz, uit 1478, had oorspronkelijk een voorhof, waarin een bassin. De beide koepels en minarets bleven in goeden toestand tot in 1760 een aardbeving de moskee verwoestte. De hoofdruimte was vierkant, doch werd door 4 overhoeks geplaatste bogen in een 8-hoek veranderd, waarop de koepel rustte. Het diepe kielboogportaal staat nog overeind. De naam staat in verband met de diepe overheerschend kobaltblauwe kleur van de tegels. Zoo bestaat te Eriwan een 18= eeuwsche gele moskee.

In de 16= en 17= eeuw was Isfahan hoofdstad, daarna Teheran. Het fraaie koningspaleis van Shah Abbas te Isfahan is 140 M. breed en 386 M. lang. Rondom loopt een 2 verdiepingen hooge booggalerij, terwijl aan iedere zijde van den rechthoek een groot portaal toegang gaf. Achter het Zuidelijk portaal ligt de groote koningsmoskee met een dubbelen koepel, die van binnen spitsböogvormig aan de buitenzijde door een uitbuiging aan den onderkant, zich uivormig voordoet. Dit bouwwerk, een der fraaiste uit de Laat-Perzische bouwkunst is geheel binnen, zoowel als buiten, met faience bekleed en met fresco's beschilderd.

Fig. 342. Paleis der Winden, te Jeypoer.

(Naar foto „Wonderen der wereld").

Sluiten