Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST. 345

De grafmoskee van Shah Abbas te Amol bestaat uit verschillende overkoepelde vertrekken, onderling door gangen verbonden. De medresse van sultan Husein te Samarkand is goed bewaard gebleven. Ze dateert uit 1710 en is met een karavanserai verbonden.

H. INDIË.

I. Mahmoed van Ghasna (998—1030) is de eeijste Mahomedaansche veroveraar van Indië, dat achtereenvolgens beheerscht werd door Turkomenen, Mongolen en Tartaren, alle bekeerd tot den Islam. Tot en met het begin van de 16= eeuw was Delhi de hoofdstad. De groot-mogols veroverden in de 16= eeuw Delhi en Agra, en werden eerst in het begin van de 18= eeuw verdreven. Het bloeitijdperk van de Hindo-Islamitische kunst valt onder keizer Akbar (1536—1605) en onder Shah Jehan (1621-1658). Maakte eerstge-. noèmde Futtehpoer-Sikri tot hoofdstad, later werden weer Delhi en Agra tot residenties verheven.

De Oud-Indische kunst heeft op de

Perzische een even grooten invloed uitgeoefend als de Perzische op de Indische. Kreeg Indië van Perzië de ruimteontwikkeling, Perzië had de

2.

Fig. 343. Konia, poort van de Indische minare.

(Naar foto Solakian, Wulff).

monumentale bouwkunst aan Indië te danken. Indische werklieden en bouwmeesters met eeuwen oude ervaring in pagodenbouw, maakten de Mahomedaansche bouwkunst in Indië tot een der schoonste ter wereld. Het weelderig ornament en de spitse kielboog waren van de Indiërs afkomstig, en zelfs den koepel kenden ze (rotstempel van Karli met door ribben gesteund tongewelf en halfkoepel, blz. 81) en de uivormige koepel in Indië (Tandjoer 11« eeuw) is ouder dan de oudste in Perzië. Ontstond de koepel in Mesopotamië in ouden tijd uit noodzaak, bij gebrek aan hout, de Indiërs hadden hout genoeg en kwamen tot deze schepping uit religieuse overwegingen: de koepelvorm in doorsnede vertoont een lotosbladvorm. In 't algemeen zijn de moskeeën minder rijk dan de pagoden, doch overtreffen ze in pracht de Westersche moskeeën. Tot aan de 13= eeuw werd van Indische fragmenten gebruik gemaakt, of werden deze geïmiteerd. Vierkante pijlers',&f een kapiteel, bestaand uit consolen wijzen op navolging van houtconstructie; de koepels ontstaan vaak door overkraging van horizontale lagen. Kielboog, portaalnis en rijkepjant- en dierornamenten voltooien het uiterlijk

Sluiten