Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346

DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST.

Fig. 344. De moskee van Achmed I, te Constantinopel, in 1610 gebouwd, van het gebouw, dat in de verschillende landstreken van Indië een geheel verschillend karakter draagt. De mausolea werden meest gedurende het leven van de heerschers gebouwd, en aangelegd in fraaie parken met vijvers en paviljoens, welke laatste door den specifiek Indischen klokkoepel zijn overdekt. Duurzaam gebouwd bleven de mausolea beter bewaard dan de paleizen.

Fig. 336. 3. Te Delhi is het oudste Mahomedaansche monument de Koetab-minaret, gebouwd vóór 1250. Deze 80 M. hooge overwinningstoren is beneden 14.50 M. in doorsnede, kegelvormig naar boven dunner wordend en vertikaal geprofileerd, zooals de Perzische graftorens. Het materiaal is roode en witte natuursteen, in lagen toegepast; 5 verdiepingen spreken door op stalaktieten lijsten rustende omgangen. In horizontale richting zijn Fig. 337. verder opschriftenbanden op zeer gelukkige wijze decoratief toegepast. Van de moskeegevel er naast staat nog de reusachtige kielboog met 2 kleinere ernaast, opgebouwd uit horizontale overkragende lagen. De hof rondom is afgesloten door zuilenhallen met Indische consolekapiteelen.

Het mausoleum van Altamsch te Delhi is vierkant in grondplan en droeg vroeger, op een 8-hoekigen overgang een koepel, bestaand uit horizontale lagen. De muren zijn geheel met Mahomedaansch ornament overdekt. Ook de Altamschmoskee te Adschmir vertoont Indische opvattingen wat de rijk gelede pijlers betreft. In Jaunpoer staat een groote moskee (Vrijdagsmoskee) met kielbogen en halve bol-vormige koepels.

Sluiten