Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE MAHOMEDAANSCHE BOUWKUNST.

347

Oude moskeeën uit de 15« eeuw treft men vervolgens ï' nog aan te Ahmedabad; Pandua en Gor in f Bengalen; Mandu en Kulbarga.

Een nieuwe stijl vertoont de bouwkunst in Indië als in • de 16* eeuw zich meer de Perzische en zelfs Europeesche £ invloeden doen gelden en de gewelven niet meer half- j bolvormig, maar spitsboogvormig zich ontwikkelen. S

TeBayapoer, dat nu hoofdstad van den landstreek £ Dekan wordt, staat de hoofdmoskee; 9 vierkanten • in de lengte en 5 in de breedte zijn door lage koepels • overwelfd. De groote hoofdkoepel in het midden rust £ op 12 pijlers. 5

Van de twee mausolea teBayapoer, dat £ van Ibrahim en dat van Mahmoed Adil j (f 1660) is het laatste het belangrijkst, daar |

Fig. 312. 4. de koepel, met afmetingen ongeveer als van £ het Pantheon te Rome, op één na de grootste \

Fig. 319. 4. ter wereld is. Het vierkante grondplan heeft | een zijde van 40.50 M. De opening, waar- £ boven de koepel ontspringt is 29 M., en de j koepel zelf heeft beneden een middellijn van :

37 M., waardoor rondom den oorsprong aan S•***•"••••• ••••^••■•••••"••••••••••••••••••••••••••••••.•••j

de binnenzijde een gaanderij van 3.50 M. 1 Fi$>- Jfï ^f™0?0^1:. 4Moskee van SuItan | ; v ' * Mahomed II (Mehmedije). (Naar foto Gurlitt). i

breedte overblijft. De koepel, die 59 M. hoog •-TTTT1,

is, bestaat uit een massieven mantel van 3 M. dikte. Tot het inwendige geven 4 groote kielboogpóorten toegang, terwijl aan de 4 hoeken een 8-zijdige, uit 8 verdiepingen bestaande toren verrijst.

4. In Noord-Indië, met Nieuw-Delhi en Agra als hoofdplaatsen, breekt onder de overheersching der Groot-Mogols in de 16e eeuw een tijdperk aan, dat gevoegelijk de Mahomedaansche Renaissance zou kunnen worden genoemd.

Het mausoleum van Scher-Shah te Sasseram, 1555, is geweldig van afmetingen. Een hooge onderbouw voor den koepel is in het water gebouwd; op de hoeken verrijzen een 4-tal paviljoens. De residentie van keizer Akbar (1556-1605) is Futtehpoer-Sikri bij Agra. Hier ligt op een hoog terras Akbars hoofdmoskee, met een grooten voorhof en 3 koepels. Te Agra zelf werd Akbars roode paleis gebouwd, tegelijk met zijn groot paleis te Futtehpoer. Akbars graf te Sikandri ligt op een vierhoekig terras; de spitsboogarcaden van de beneden verdieping zijn grooter dan die van de bovenverdiepingen. De groote poorten in de middens van de zijden zijn 3 verdiepingen hoog. Op het centrum van het gebouw staat geen hoofdkoepel; wel staan op de hoeken paviljoens met koepeltjes.

Shah Jehan (1628—1658) bouwt te Delhi de groote moskee, de grootste ter Fig. 340. wereld. Het bouwwerk ligt op een hoog terras van roode zandsteen, met een grooten vierkanten hof ervoor, waartoe groote poorten in de middens der zijde toegang geven. Op ieder

Sluiten