Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

Fig. 347. 1.

5.

vonden ter nagedachtenis aan den zondenval. Daarom treft men er ook wel de beelden in aan van Adam en Eva. Het voorportaal van den Dom te Spiers beslaat den geheelen voorgevel.

In het Romaanschp fïirlvat tn».» j~ rrt

-» • '""in ue yeiveifooutv

tot ontwikkeling; hij werd gelijktijdig en geheel zelfstandig in drie ver van elkaar gelegen plaatsen toegepast, n.1. in Bourgondië (Abdijkerk van Cluny, 1089—1095), in het Rijndal (Dom te Spiers en te Mainz, 1080—1100) en in Lombardije (S. Ambrogia te Milaan en S. Michele te Pa via, 2e helft lle eeuw).

Op de half bolvormige overdekking van de apsis volgt spoedig de overdekking van koor en portalen door gewelven, aanvankelijk door hout • doch onweders en moedwil (Noormannen) deden vele kerken in vlammen opgaan; steenen gewelven, oorspronkelijk een weelde, werden nu noodzakelijk geacht als voorbehoedmiddel tegen brand. (Dom te Mainz, gesticht 978, verbrand op den inwijdingsdag 1009; herbouwd en weer verbrand in 1081 ; nogmaals verbrand in 1137: de liidensaeschiedenie u». hJfaLd

Het duurde jaren,

359

Fig. 360. Pijlers uit de kruisgang van de Cistercienserabdij te Elne (Z.-Frankrijk).

voor men er toe overging de zijbeuken te overwelven, maar als dit lukt, volgen spoedig dwars- en hoofdbeuk. Dit overwelven was eigenlijk voor de middeleeuwen iets geheel nieuws; het Romeinsche gewelf kon n.1. niet dienen, omdat hiervoor te zware mu¬

ren werden verejscbt, tijdroovend en kostbaar bovendien. Uit¬

sluitend werd gebruik gemaakt van kruis-, ton- en koepelgewelf, die aanvankelijk vaak nog instortten, omdat de muren niet bestand waren tegen den zijdelingschen druk.

In Frankrijk, onder invloed van de Romeinsche bouwwerken, werden dikwijls tongewelven boven den hoofdbeuk, kwartcylindergewelven boven de zijbeuken aangebracht; de laatste voerden dan Fig. 353. gedeeltelijk den zwaren zijdelingschen druk van

Fig. 359. Hoekzuil van de kloostergang te Monreale.

(Naar foto „Buiten").

Sluiten