Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. Uit Schwarzrheindorf.

b. Uit de Drieëenheidskerk te Caën. (Naar foto)

c. Uit de Stichtskerk te Aschaffenburg.

d. Uit de St. Georgekerk te Dinkelsbühl.

e. Uit den Dom St. George, te Limburg aan de Lahn

'• ",L ue ™unsierKerK te ochwabisch-Hall

Fig. 363.

h. Uit de St. Serain te Toulouse. j en k. Hout, uit de kerk te Urnaes (Skandini

uit ue KerK te Urubeck, bij Wernigerode.

g. Teerl

m. Pijlerkapiteel.

n. Uit het Augustijnerklooster te Erzlingen. o. Uit de S. Ambrosius te Milaan.

a pUCC1- P- Uit de kerk te Hammmlpl«, ï

echter zooals ze in Westfalen en in Frankrijk werden gebouwd, zijn de 3 beuken ongeveer even breed en even hoog, en door een gemeenschappelijk dak afgedekt. Een der oudste hallenkerkjes is de kleine Bartholomeuskapel te Paderborn. uit 1017. De St. Martin

Notre'Da 7 C d°°r tongewelven overdekt, evenals de Fig.375. 3.

IN otre-Uame la Grande te Poitiers.

7. De eenige versieringen zijn de lisenen met de rondbogen, friezen en dakgalerijen De Fi9'375'4'

hsenen ontspnngen op den sokkel van het gebouw en loopen door tot aan de kroonlijst Fig 348

orto ' b kk rUSt£n °P C°nSOkS' 60 2i,n 9£maakt Van Wi9v™9* st-nen of van

g oote brokken natuursteen, nu eens weinig uitspringend als een vlakke lijst, dan weer Fig 368

geprobeerd en versierd met maskers of bladwerk. Zelfs doorsnijden de bogeJ elkaar soms

b'Lf Tï arChiteCtUUr- B^ ^ schuin oploopende topgevels loopen ook de rond- Fig 350

boogfnezen op. De hsenen markeeren uitwendig de inwendige distributie, daar zij overeen-

komen met de traveeën, de gelijkvormige : ...«..„...„..

aeeien. waaruit de kerk bestaat, in het Romaansche tijdvak dus een vierkant van den zijbeuk. 8. Dakgalerijen zijn een rijkere vorm van j 355. rondbogenfriezen; deze open arcaden, vlak j onder de kroonlijst uitgespaard in de | muren, dienen als wandelgangen en vor- I men met hun diepe schaduwwerking een I fraaie afsluiting van de overigens zoo j vlakke, onversierde gevels. (Dom te I Spiers). Ook onder de kroonlijst van de j torens wordt een dakgalerij toegepast. De j daken, aanvankelijk vlak met een helling ! kleiner dan 45°, werden in het Laat- I Romaansche tijdvak steiler, grooter dan |' 45°; deze grootere hoogte leidde vanzelf ! tot toepassing van dakvensters, een nieuw

Fig. 364. Kapiteel uit de St. Servaaskerk te Maastricht.

Sluiten