Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST. 39 j

Fig. 355. Fig. 348.

Fig. 390.

Fig. 373. 5.

Fig. 395. Fig. 396.

Fig. 347. 2

Fig. 373. 4. Fia. 350.

is niet aanwezig; de beide koepels zijn 8-zijdig, en inwendig wordt de overgang hier verkregen door nisvormige pendentiefs; de vier ronde zijtorens maken een zwakken indruk daar ze m 't midden zijn onderbroken door een open arcadenreeks, als voortzetting van de dakgalerij van het gebouw zelf.

DeBenediktijnerkerkteLaach (bij Andernach 1093— 1156) een kruisvormige pijlerbasiliek, met dubbel koor, met een als open zuilenhal opgevat voorportaal (paradijs) en met 6 torens, is eveneens een der voornaamste kerken uit den Rijnstreek, een flink en forsch bouwwerk, wat plattegrond, zoowel als opstand betreft. Ook de schilderachtige Munsterkerk te Bonn heeft een dubbel koor.

Rondbogen voor de arcadenbogen, maar spitsbogen voor de dwarsbogen vertoonen de kerk te Sinzig en die te Andernach. De Castorkerk te Coblenz (1157— 1201), een pijlerbasiliek met vier torens, is overwelfd. Tegenover Bonn, aan de overzijde van den Rijnoever, ligt de fraaie kerk te Schwarzrheindorf (1149—1151), die dienst kan doen als algemeen type van slot- of burchtkapel ; ze bestaat uit twee verdiepingen boven eenzelfde !

grondplan, die door een opening in den zolder met elkaar »««»«»«»«•«—-.—.-— ■ ■■■■■■ct.i-.....,.1

in verbinding staan. De bovenste verdieping, de eigenlijke kapel, dient voor de voorname personen, de benedenste voor het mindere volk of het dienend personeel, of wordt ook als grafkapel gebruikt.

In Keulen, de oude Romeinsche nederzetting, zijn verschillende belangrijke kerken ontstaan van eigenaardige en ryke: koor- en transeptontwikkeling. Bij de St. Mariakerk op het Kapitool (gewijd 1049), de Apostel- Fig. 397 kerk (2e helf 12e eeuw) en de Groot-St. Martin (gewijd 1172) ontwikkelt zich het koor, omdat ook aan de kruisarmen apsiden worden uitgebouwd, tot een soort centraalbouw; te meer, omdat ook de kooromgang voortgezet wordt om de apsiden van het transept. De St. Gereonskerk is in waarheid een tienhoekige centraalbouw, die in 1069dooreenlanggèrekthalfrondof gesloten koor werd vergroot. Voorts heeft de kerk een prachtige ruime krypt

Een der voornaamste bouwwerken aan den Beneden-Rijn, uit het overgangstijdperk, is de in 1207 verbouwde «uirinskerk te Neusz, met waaier- en klaverbladvormige ramen en spitsbogen. Eveneens de buitengewoon fraaie Dom te Limburg aan de Lahn (1213-1242), die ligt hoog boven de stad te midden van een romantische natuur. Kruisbasiliek, met een ronde koorafsluiting en inwendig een kooromgang is hij 50 M. lang en 30 M breeds hij heeft 6 klokketorens en een 8-hoekigen koepel boven de kruising. Ook de rijk met ornament versierde kerk te Gelnhausen aan den Beneden-Rijn dateert uit het overgangstijdperk

AandenBoven-RijnligtdeMunsterkerk te Bazel, gesticht 1185. een 5-beukige kruisvormige overwelfde basiliek met een kooromgang en twee Westtorens. Ook de oudste gedeelten van de Gothische Munsterkerken te Freiberg en te Straatsburg behooren tot het Romaansche tijdvak; uit de eerste helft van de 13e eeuw zijn transept en Oosttorens van de eerste kerk, en uit 1179 (tegen 1260 voltooid) het Oostelijk deel van de laatste kerk af komstig.

De Romaansche kerken in den Elzas dragen een Fransch karakter met Italiaansche invloeden, hoewel ze, met hun ernstig en zwaar uiterlijk, veel met de Duitsche overeenkomen.

Fig. 397. De Apostelkerk te Keulen. (Naar foto).

Sluiten