Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST. 395

Fig. 401. Koor van de kerk in Paray-le-Monial. meer verspreid en de waardeering grooter geworden. Immers, èn wat de ontwikkeling van het inwendige kerkgebouw betreft, èn de wijze van decoratie, geheel ondergeschikt aan de arch.tectuur en hare grootsche lijnen, onderscheiden zich in 't bijzonder de Fransche kerken door verschillende opvattingen, zoodat de kerken in verschillende Fransche provincies zeer uiteenloopende typen en ieder op zichzelf een individueel karakter vertoonen. Vooral ZuidFrankrijk verloochent in de ontwikkeling van de kerkarchitectuur niet de verwantschap met de Italiaansche klassieken, en hier blijven zelfs de tradities beter bewaard dan bij de Italianen zelf.

Ook de Christelijke basiliekvorm, in geheel overig Europa als punt van uitgang gehandhaafd wordt, ter wille van het monumentale karakter, wel vervangen door driebeukige haUenkerken of door het eenbeukige ruim, overdekt door ton- of koepelgewelven, en getooid met het fijnste ornament.

De decoratief armere bouwkunst van Noord-Frankrijk, vertegenwoordigd door de beide hoofdscholen van Normandië en van Bourgondië (Clunyacensers), geeft een nieuwe ontwikkeling in den kapellenkrans rondom den kooromgang. Daardoor oefent, hoewel ze minder

Sluiten