Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

397

galerijen boven de kooromgangen; beider dwarsbeuken S zijn driebeukig. Van de St. Saturnln zijn de middenbeuk \ door een ton-, de zijbeuken door kruisgewelven overdekt; • boven de galerijen komen halve tongewelven. De koepel- S toren boven de kruising is buitengewoon groot.

Anvergne. De Nötre-Dame du Port, teCIer- j Fig. 356. g. mond-Ferrand (Puy-de-Dóme) uit het midden van | de 11= eeuw, heeft een tongewelf voor den kruisbeuk en : Fig. 375. 2. kruisgewelven voor de zijbeuken. Het koor bevat zuilen \ inplaats pijlers, en onder den verhoogden vloer ligt een S krypt. Door gele, roode, witte en zwarte steenen zijn de £ buitenmuren mozaïkvormig bewerkt, met cirkelvormige, • ruit-, zigzag- of stervormige figuren. Belangrijk zijn nog ) de kerk te Issoire (Puy-de-Döme), waarvan het mid- i denste tongewelf puntboogvormig is, en de fraaie kerk * Nectaire-le-haut (Puy-de-Döme) met zuilen in plaats f pijlers en blindbogen in de zijgevels. •

3. In Oost-Frankrijk vervangt het spitsboog- \ gewelf het tongewelf. Hierdoor is de uitge- I oefende zijdelingsche druk veel minder ge- j worden. Evenwel wordt de spitsboog slechts j voor constructieve doeleinden toegepast, en : niet voor decoratieve, voor vensters en riVm-on r

Kenmerken in het algemeen zijn: zijgalerijen, j Fi9'4°4, Koor van J A^rk te Fontgombault. j

kapellenkrans, fraaie groote voorportalen, vele »-Tt,.„....'...„„^

hooge torens en rijke details met klassieke versieringsmotieven.

Bourgondië. De kerk St. Philibert te Tournus (1007) is in rechthoekig op de lengte staande traveeën verdeeld, die overdekt zijn door tongewelven, waardoor de zijdelingsche druk aanmerkelijk is verminderd; de tongewelven rusten op dwarsbogen, de zijbeuken zijn door kruisgewelven overdekt.

De hoofdbeuk van de Abdijkerk te Paray-le-Monial is door een tongewelf overdekt, en zoo hoog, Fig 401 dat de zijhchten onder dit gewelf zijn aangebracht. De zijbeuken hebben géén halve tongewelven, zoodat ter ondervanging van den zijdelingschen druk, hier steunbeeren zijn toegepast geworden. Ook aan de kerk te Beaune, en aan de Kathedraal te Autun komen steunbeeren voor. Zeer belangrijk was de, tijdens de revolutie in 1793 verwoeste kloosterkerk te Cluny (1130). Kerk met 3-beukige voorkerk samen waren Fig 379 b 153 M. lang. de totale breedte was 53 M. De twee dwarsbeuken waren eenbeukig, het tongewelf puntboogvormig. Zeven zware torens gaven het gebouw een grootsch uiterlijk. De Madeleinekerk te Vezelay (1130) met fraaie decoratieve portalen en kapiteelen met akanthusbladeren 'en symbolische voorstellingen. Verder de kloosterkerk St. Benoit-sur-Loire, met een portiek van zware forsche pijlers.

Aqaitanië. DeSt. Front te Perigueux vertoont in grondplan een Grieksch kruis, waarvan centrum en Fig 405 .g. 375.^ armen door koepels zijn overdekt. Deze koepels zijn spitsboogvormig, en rusten op horizontaal overkragende Fig 373 3 • pendentiefs, die weer op zware breede bogen steunen. De pijlers zijn zwaar, vierkant en doorbroken. Het bouwwerk maakt een massalen indruk. De St. Pieterskerk te Angoulème heeft drie koepels boven het Fig 347 9 schip en één boven de kruising, welke laatste alleen van buitenaf is te zien. terwijl de andere onder een dak zijn

Sluiten