Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST. 403

verre aangevoerd, en ontleend aan oude monumenten, kronen de 68 zuilen, en dragen de vlakke door kasetten ingedeelde houten zoldering van den hoofdbeuk, terwijl de zijbeuken overdekt zijn door kruisgewelven.

Zijdelings achter de koorapsis verrijst de klokketoren, de beroemde ±1174 door Bonannus gebouwj. 409. de scheeve toren

van Pisa. Geheel in overeenstemming met den Domgevel zijn de 6 open galerijen, die op even zoovele verdiepingen rondom den toren loopen. De muren, beneden 3.8 M. en boven 2.3 M. dik, zijn van met marmer bekleede baksteen opgetrokken. De scheeve stand is te danken aan gr ondverzak kingen,

— j_ _r.__.-i_! • 1 . .... _ . .

ue dlwijKing is nogai aanzienlijk; op M M. hoogte staan de muren 4'/2 M. uit het lood. De diameter is 8 M.; de arcaden zijn, evenals die in den Domgevel, in de muren uitgespaard.

Tegenover den Dom staat het eveneens Romaansche baptisterium, in 1153 door Diotisalvi als koepelrotonde begonnen. De Gothische details zijn later toegevoegd. Het 30.5 M. in doorsnede groote bouwwerk is overdekt door een bijna kegelvormigen koepel. 411. De kerk San Michele te Lucca vertoont hetzelfde type als de Dom te Pisa, en is gebouwd van 1160-1239 terwijl verder verschillende andere kerken zijn gevolgd naar hetzelfde type, o. a. San Giovanni fuori

Fig. 411. Gevel van de kerk San Michele te Lucca

(Naar Godefroy. Romaansch).

Sluiten