Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

404

DE ROMAANSCHE' BOUWKUNST.

Civitas en de San Andrea te Pistoja, die echter, onder Florentijnsche invloeden, wat afwijkt. Tot in Dalmatië oefende Pisa invloed uit, o. a. op den Dom te Zara (van 1247). Geheel bijzonder van aanleg isde Dom van Ancona, Fig. 414. gebouwd volgens den Griekschen kruisvorm; schip en dwarsbeuk zijn evenlang en beide driebeukig; boven de kruising verrijst een twaalfzijdige koepel. Byzantijnsche invloeden (Ancona ligt aan de Adriatische zee) zien we aan de zuilen, ontleend aan een of ander oud bouwwerk. Kleinere Romaansche bouwwerken zijn nog: de SanPietro te Toscanella (bij Viterbo), gebouwd van 1039-1090; en de San Maria te Toscanella, van 1050—1206, beide basilieken met 3 beuken en fraaie gevels; voorts de kerken te S p a 1 a t o, Corneto, de San Maria te M o n z a en de Dom te C o m o.

4. Te Rome en in de onmiddellijke om¬

geving heeft de Romaansche stijl nooit vasten voet gekregen; men hield zich aan het OudChristelijke basiliekschema met zichtbare kapconstructie of vlakke zoldering, en aan de klassieken. Er werden minder nieuwe kerken gebouwd dan wel oude bestaande veranderd of hersteld of minstens verfraaid wat betreft het inwendige. Slechts een betrekkelijk onbelangrijke verbouwing had in 1139 plaats, en wel van de San Maria in Trastevere. Toch zijn hier in de Middeleeuwen werken van bijzonderen vormenadel en kleurenrijkdom in klassieken

Sluiten