Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

405

Fig. 413, Inwendige van de San Miniato al Monte te Florence, geest tot stand gekomen, die tot het schoonste behooren wat de Middeleeuwen hebben opgeleverd: voornamelijk decoratieve steensculptuur aan altaren, kansels en in kloostergangen. Een hoogst oorspronkelijke, bekoorlijke en fijn gevoelde versieringswijze werd nr°,ndoo dT d£ kunstenaarsfamilie de Cosmaten, wier werkzaamheden vallen van lüyU-1322; ze bestaat uit de aan de klassieken ontleende bouwvormen, verrijkt met bont-

kleurigemarmermozaïken.Prachtigevoorbeeldenleverenop^ekruisgangenvanhetkloo^

,in o 1 ° T mUra' 9eb°UWd d°°r PetrUS Van CaPua en gister Petrus van Ii2U-1241;ende kruisgangen van de San Giovanni in Laterano, van 1222-1230 gebouwd door vader en zoon Vassallettus. 5. In Beneden-Italië zijn de Romaansche vormen sterk gewijzigd. Deze landen stonden tot het midden van de 11* eeuw onder Byzantijnsche heerschappij, en daarna tot het midden van de 13= eeuw onder die van de Noormannen, 't Gevolg is een mengeling van Noorsche, Byzantijnsche en deels ook Moorsche vormen. Meestal zijn de kerken Latijnsche basilieken met dwarsbeuk, waaraan dadelijk de apsiden aansluiten; de middenbeuk is meestal gedekt door een horizontale houtzoldering, terwijl de zijbeuken door kruis- of stalaktietengewelven

Sluiten