Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

408

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

marmer- en mozaïktechnieken van de laatsten; en de overvloedige, zuiver decoratieve toepassing van arcaden, de toepassing van stalaktieten en de weelderige kleurenpracht. Al deze elementen werden door de Noormannen voltooid, door de toepassing van torens in de gevels, die het geheel een monumentaal uiterlijk gaven.

Zuiver Byzantijnsch is de kerk La Martorana te Palermo. De San Giovanni degli Eremiti (gesticht 1132) lijkt op de vorige; gebouwd als kerk met vijf koepels is ze in den geest van een basiliek gewijzigd door het aanbrengen van een hoofdbeuk en dwarsbeuk, met drie apsiden. De om het interieur beroemde Palatijnsche kapel werd Fig. 306. door koning Roger tus¬

schen 1129 en 1140 bij zijn paleis gebouwd. Op de kruising van deze driebeukige basiliek verrijst een LaatByzantijnsche verhoogde koepel, terwijl de middenbeuk naast Byzantijnsche mozaïken veel Arabische elementen vertoont in vorm en verhoudingen. De verhoogde spitsbogen zijn met decoratieve figuren beschilderd. De kathedraal te Palermo (1169—85) is nog slechts gedeeltelijk Romaansch (krypt, zuilen, koorapsis en vrijstaande torens). De Dom te Cefalu, een zuivere basiliek met vlakke zoldering, is in de le helft van de 12e eeuw gebouwd; twee geweldige Romaansche torens flankeeren den Westgevel, terwijl het geheel burchtachtig en, door horizontale gevelbeëindiging, Oostersch aandoet.

Sluiten