Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

410

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

Fig. 419. Krypt uit de St. Pieterskerk te Utrecht.

Een afzonderlijke vermelding verdienen nog de Spaansche Cistercienserkerken, met hun rechthoekige koorafsluiting, als o. a. Las Huelgas bij Burgos (1180—1182) en de centraalbouwen der Tempeliers, als La Veracruz bij Segovia (1150), een 12-zijdige veelhoek met 3 apsiden en een vierkanten klokketoren.

Een zeer belangrijk monument uit het overgangstijdperk is de oude kathedraal te Salamanca (1120); de " zestien-zijdige rijke kruisingstoren is in twee verdiepingen gebouwd, en door 4 ronde torentjes geflankeerd. De kerk werd in de 12e en 13= eeuw voltooid. De St. Vicente te Avilla heeft een fraaien Westgevel, rijke portalen, en tusschen twee lage torens arcaden. Karakteristiek voor den Laat-Spaansch-Romaanschen stijl is de grootsche kathedraal van Taragona, een kruisvormige basiliek met 5 apsiden. Verder de kathedraal te Zamora, de hoofdkerk te Tudela en de S. Miquel te Valencia.

In Portugal, dat eerst in 1139 politiek vrij werd, doch op kunstgebied geheel afhankelijk van Spanje en West-Frankrijk, is het voornaamste Romaansche bouwwerk de oude kathedraal van Coimbra, uit het midden van de 12= eeuw, een driebeukige, in drie apsiden eindigende pijlerbasiliek, voorzien van tongewelven, en een dak dat door hoog getinde muren is gemaskeerd, waardoor het geheel een burchtachtig uiterlijk verkreeg. Ten slotte de Tempelierskêrk te Th om ar (1162) en de Cistercienserkerk teAlcobaga (1148—1222).

Sluiten