Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

; aangezien de middenbeuk niet werd J overwelfd; de zijbeuken werden

• overdekt öf door een halftongewelf, ; öf door kruisgewelven. De middenj beuk krijgt (uitgezonderd die in 5 de kathedraal van Durham) een-

• voudig een vlakke houtzoldering, £ fraai verguld en beschilderd. De : bogen boven de portalen zijn half-

• rond of gedrukt spitsboógvormig,

• zonder tympanon. De toren boven j de kruising is zwaar, zonder spits 5 horizontaal afgedekt en door tinnen

• bekroond. Als bij uitzondering £ (kathedraal van Durham) torens : voorkomen aan den Westgevel, zijn

• deze eveneens vlak afgedekt, weinig

Fig. 422.

Achterzijde van de St. Servaaskerk te Maastricht. (Naar foto).

hooger dan de gevel zelf, en sluiten een portaal in. Soms ook zijn de Westorens naast de zijbeuken geplaatst (kathedraal van Norwich).

Het meest zuivere, Engelsch-Romaansche type is de kathedraal van Peterborough (1140—93). Het middenschip heeft een vlakke houtzoldering en de zijbeuken zware kruisgewelven. Komen in den hoofdbeuk bundelpijlers voor, het koor bevat ronde en 8-zijdige pijlers. De gevel van het massale bouwwerk vertoont reeds elementen uit de overgangsperiode. Fig.418.1,2. De monumentale kathedraal van Durham heeft den hoofdbeuk door kruisgewelven overdekt. De kathedraal van Norwich (1096) is reusachtig van afmetingen ; de gewelfoverdekking van den middenbeuk en het hooge gevelvenster zijn uit den Gothischen tijd afkomstig. Tot de oudste bouwwerken behoort nog de door Willem den Veroveraar gestichte St.Johnskapel in den Tower te Londen; de bouwwijze, met de Fig. 418. 4. gedrongen ronde zuilen en tongewelven, geeft het bouwwerk een somber aanzien.

Fig. 423. O. L. Vrouwekerk te Maastricht. (Naar foto

Sluiten