Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

414

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

Fig. 425. Zuid-Oostzijde van de kerk te Oldenzijl. (Naar Peters, „Bouwkunst-'.

Cistercienser eenvoudsbeginscl. met enkele constructieve Vroeg-Gothische vormen en Romaansche decoratieve details.

In 't algemeen waren de Romaansche kerken in ons land driebeukig met dwarsbeuk en ronde apsis.

Fig. 422. De grootste kerk is de St. Servaaskerk te Maastricht, die voor ons land eenig Fig. 424. 1. is door den Byzantijnschen op nisvormige pendiefs rustenden koepel, welke zijn oorsprong neemt op vier zware gordelbogen van 10 M. spanning elk. Het inwendige is rijker gemaakt door een fraaie dwerggalerij aan de apsiszijde; beurtelings wisselen hiervan twee zuilen met een bundelpijler, die geplaatst is juist in de as van de blindboogzuilen van de lagere verFig. 424. 3. dieping. De krypt uit den Karolingschen tijd en de aangebouwde keizerszaal werden reeds op blz. 276 en 280 besproken. Fig. 423. Een zeer bijzondere gevel vertoont de LieveVrouwekerk te Maastricht, mogelijk Fig. 424. 2. uit de 10£ eeuw afkomstig. De gevel is bijna evenhoog opgetrokken als de twee ronde torens, waardoor hij wordt geflankeerd. Torens en gevel hebben slechts enkele lichtspleten, behalve boven vlak onder het dak; ze wekken zeer sterk den indruk, op verdediging ingericht te zijn

Sluiten