Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

416 DE ROMAANSCHE BOUWKUNST.

Fig. 428. Kolommen uit de krypt te Rinsumageest.

• rtoen de kerk geheel in Romaanschen stijl was

S voltooid, men het koor is gaan afbreken om er

; een Gothiseh voor in de plaats te bouwen. Zoo-

| doende zijn schip en dwarsbeuk zuiver Romaansch;

| van de vijf zeer hooge torens,*waarvan er één op

i de kruising staat en vier in de hoeken ernaast,

j zijn er twee geheel Romaansch, twee geheel uit

| overgangstijdperk en één Gothiseh, met spits-

! bogen. Uitwendig wint de rustige Romaansche

| architectuur het van de drukkere Gothische van

j het koor; dit laatste, 9 M. hooger dan het schip,

! en met hooge vensters, is van binnenuitgezien

> mëer indrukwekkend. De bouw van het koor

! duurde 80 jaar.

| Een dergelijk karakter als deze kerk vertoonen

i nog de kerk St. Jacques en de St. Quentin

j te Doornik, de No t re-Dame te Ouden-

[ aarde, de kathedraal St. Martin te

j Yperen en het Laat-Romaansche koor van

• ••• j_ St. Gudule te Brussel.

SKANDINAVIË.

Eerst in de 12e eeuw werd de Christelijke godsdienst in Skandinavië voor goed ingevoerd. Het Zuiden, b.v. Denemarken, Seeland, het eiland Gotland, Zuid-Zweden en Noorwegen, staan hoofdzakelijk onder invloed van den Noord-Duitschen baksteenbouw. Engelsch-Normandische kenmerken draagt de steenbouw in Noorwegen, terwijl èn in Noorwegen èn in Zweden door hout-vak-

werkbouw een bijzondere plaats wordt ingenomen. In Noorwegen en Zweden zijn ongeveer 80 houten kerken bewaard gebleven. Het Fig. 373. 2. grondplan is ongeveer vierkant; de hoog opgetrokken hoofdruimte is omgeven door een hal of open dwerggalerij met een borstwering en drie portalen. Tegenover den ingang ligt een klein, vierkant, van een halfronde apsis voorzien koor. De muren zijn meestal öf van hout

Fig. 429. Baksteenkerk te Stedum, + 1250. Het koor uit de 15e eeuw.

LU

Sluiten