Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

N HET BEGIN VAN DE 13e EEUW VERPLAATSTE ZICH HET POLITIEKE OVER.

vo-H M 7 rr?nKn'k- lerw«> Duitschland, waar de keizers tot macht geraakten,

p^'f 'n ^ Strijd den P-™. - «el voorgoed in kleine staten, wistent

zl V I Tri ^ ^ ICidÜlfl t£ krii8£n in WereIdsch* - <** geestelijkt zaken. Vooral in Noord-Frankriit m»r D--:i„ j_. , , ... w j

„ , 7n t ' ° ' "W *"*» M 1096- * *»' »>< >°< ^ kruistochten „„„ h.. bouwl>ed„)v1ghe1d niet uit. De Romaansche kerken voldeden niet meer aan de behoefte van ne voIk nad t d

Sluiten