Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

423

dragen. Berust bij de • eersten de bouwkunst : op de zwaartekracht, { de Gothiek wordt be~ • heerscht door even- : wicht van] krachten. • De gewelfdruk werd • naar pijlers en [muren : zoo afgevoerd, dat, bij { een uiterst lichte con- • structie toch iedere : druk werd weerstaan j door een tegendruk, • die juist groot genoeg : was. De gewelfribben j moesten den geheelen • last dragen van de ge- : welfvelden; de ribben j vormden het construc- •

tieve geraamte voor de zoo licht mogelijk geconstrueerde gewelfvelden, die eigenlijk slechts als vulling dienst deden. Bovendien konden, door het aantal ribben te vergrooten, deze lichter worden geconstrueerd, terwijl overigens de velden kleiner werden en dus ook lichter: zesdeeliggewelf, ster-, net- en waaiergewelven ontstaan. De druk der gewelfribben wordt ondervangen door pijlers en wandpijlers. Deze

7,10

13

14,15

3,4

5,6

8,9

11, 12!

Fig. 434.

1 en 2. Pijlerkapiteel en basement, uit den Dom te Keulen. 3. Doorsnijdina van een boog met een pijler uit de kathedraal te Narbonne. 4 en 6. Pijler uit dè kerk Saint-Martin te Laon. 5. Pijlerdoorsnede uit Keulen.- 7. Kapiteel uit ': _* L- Vrouwekerk te Esslingen. 8. Pijlerdoorsnede uit de Munsterkerk te treiburg 9. Pijlerbasement en sokkel uit de kathedraal te Reims. 10. Pijlerdoorsnede uit den Stefanusdom te Weenen. 11. Uit een Saksisch kerkje 12. Pnlerkapiteel uit de kathedraal te Amiens. 13 en 14. Uit den Dom te Keulen. 15. Vroeg-Gothische sokkel uit den Dom te Halberstadt.

(Gedeeltelijk naar Viollet-le-Puc).

Sluiten