Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST. 43,

die van de schalken is slank, zeer dun, glad en onverjongd; bij de rijk geprofileerde schachten werkt de profileering als de canneluren bij de klassieke zuilen: ze versterken den indruk van slankheid. Vooral als ten slotte de sterk geprofileerde gewelfribben en arcadenbogen zich over den pijler voortzetten, waarbij soms het kapiteel geheel vervalt of slechts een decoratieve functie vervult, wordt de vertikale richting sterk geaccentueerd, temeer, waar in het bloeitijdperk van de Gothiek ook de schalken inplaats van Fig. 435. 1. rond, peervormig worden geprofileerd.

In de Laat-Gothiek wordt de pijler ■

R*ia. 434. 11. Sfprk \TC*rc>o-nimiAir.A „„„J „£0 1 1 •

. . UUUnjU, iuiiu ui o-iioeKig, ;

waardoor aan ruimte en vrij uitzicht op j

Fig. 447 Portaal vande kathedraal te Bouraes

(Naar foto Hirth).

J Fig. 446. St. Pancras- of Hooglandsche kerk te Leiden,

• u-yiu4 eeuw. UNaar toto, Weissman).

: het altaar wordt gewonqen, of de vergevorderde

j techniek leidt tot overdrijving, zooals spiraal-

j vormig gewonden schalken om een rechte kern.

: Alleen op de kruising, onder de torens en tegen

j de muren blijven bok bij het eenvoudiger worden

| der pijlers, de bundelpijlers bestaan. De muur-

: pijlers zijn geprofileerd als de vrijstaande. Pijlers

j en schalken hebben ieder een eigen basement en Fig- 434.

| kapiteel. Daar de gewelfribben van den midden- 1 en 2'

\ beuk echter hooger ontspringen dan in de zij-

j beuken, verschilt ook de hoogte van de kapi-

j teelen. Zoo ontspringen in den middenbeuk

: ook de arcadenbogen lager op een eigen kapi-

• teel. In den Dom te Utrecht ontbreken de

wsmm

Sluiten