Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluitsteen, die veelal als een ring is gevormd. In torens, waar deze ring groote afmetingen kan aannemen, had ze nog een praktisch nut, daar er materiaal door omhoog geheschen kon worden. Echter worden de sluitsteenen zeer dikwijls met bladornament, heraldische wapens, opschriften of figuraal beeldhouwwerk versierd. Diep naar beneden neerhangende sluitsteenen treft men vooral in Engeland aan; ze zijn opgehangen aan hangijzers, die stevig bevestigd zijn aan boven het gewelf aangebrachte sterke diagonaal ribben, die uitsluitend voor dit doel zijn gemaakt. 7. Gewelven. Reeds in het Romaansche tijdvak werd af en toehetzesdeelig kruisgewelf toegepast. In de Gothiek wordt de onderverdeeling steeds grooter; van Fig.454. 8. stergewelven vormen in horizontale projectie de ribben een stervormige figuur. Daar de deelen van de gewelfribben meestal cirkelbogen zijn, liggen de stervormig gerangschikte ribben op een koepelgewelf, half bolvormig in den

DE GOTHISCHE BOUWKUNST. 437

Fig. 454. 1. Gothische waterspuwer. 2. Roosvensterdetail van de Ste Chapelle te Parijs. 3. Triforiën van de kathedraal te Amiens, doorsnede. 4. Gedrocht van de Nötre-Dame te Parijs. 5. Langsdoorsnede over de Nötre-Dame te Parijs. 6. Steunbeer, pinakel en luchtbogen van de kathedraal te Reims. 7. Netgewelf. 8, 9 en 10. Stergewelven. (Naar Raquenet, VioUet-k-Duc, foto e. a.)

Sluiten