Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446

DE GOTHISCHE BOUWKUNST

van traceerwerkbalustraden of gedrochtelijke dier- en menschfiguurtjes, die er schrijlings op zitten. Overigens volstaat men ook bij 5-beukige kerken soms met één enkelen luchtboog van groote spanning; de kathedraal te Chartres vertoont meerdere bogen boven elkaar, door zuiltjes onderling verbonden. 15. De muren zijn opgetrokken uit inheemsche natuursteen, waarvan de eigenschappen hun invloed doen gelden op de bouwwijze, maar ook op de details; deze materiaaleigenschappen waren de oorzaak, dat de detailleering in Duitschland ontaardde, en volgens conventioneele begrippen werd geschematiseerd. Waar geen natuursteen voorhanden was, werd ze ten koste van veel arbeidsloon, tengevolge van het moeielijke vervoer, aangevoerd. Daarom Fig. 468. werd ook alle materiaal zoodanig benut, dat geen stukje natuursteen verloren ging.

Vereenvoudiging in bouwsysteem en in details was daar geboden, waar uitsluitend of bijna uitsluitend baksteen werd toegepast, zooals vooral in ons land, waar dientengevolge het karakter der monumenten anders is dan in andere landen. Ook de Noord-Duitsche laagvlakte vertoont een overeenkomstig karakter in de bouwkunst, met bijzondere, voor baksteen geëigende versieringsvormen.

Sluiten