Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

Fig. 470. Fragment van een gevel t%Nijmegen, 16e eeuw.

wijze zooals dat geschiedde bij de oude Romaansche monumenten in Toskane. Alleen de torenmuren werden zeer zwaar, b.v. van den Stefanusdom te Weenen, waar zeeën dikte verkregen van 'ƒ4 deel van den plattegrond van den toren. Overigens geldt, dat hoe zwaarder de muren zijn, hoe lichter de steunbeeren, en omgegekeerd. De steunbeeren vervangen dus eigenlijk de lisenen uit het Romaansche tijdvak.

De gevels in Frankrijk en Engeland worden door doorgaande open galerijen geheel doorbroken, in welke galerijen beelden worden geplaatst (Reims. Amiens, Lichfield) en bovendien bevatten ze het groote roosvenster.

Het Laat-Romaansche klaverbladboogfries blijft, maar alleen in de burgerlijke bouwkunde, gehandhaafd; echter krijgen de bogen de traditioneele toten, terwijl de voeten steunen op rijk met bladwerk versierde kraagsteenen. Het spitsbogenfries steunt eveneens op versierde kraagsteenen, en is krachtig en sprekend geprofileerd. Alleen in Italië

vinden bogenfrie-

^.«.««.^««ui . ^ ra-ra j»^»c

in de kerkelijke bouwkunst.

Fig. 411.

16. De daken. Het zadeldak boven den hoofdbeuk is hoog en steil, de helling van de lessenaarsdaken der zijbeuken is minder groot. Bij hallenkerken zou het zadeldak over de gezamenlijke beuken te groot worden; boven de traveeën komen dan dwars geplaatste zadeldaken met rijke eindgevels, öf, b.v. in ons land, is iedere beuk door een zadeldak overdekt, waardoor dan zakgoten noodig zijn (St. Michaëlskerk te * Z w o 11 e). Ook worden bij kerken in basiliekvorm de hoofdbeuk door een zadeldak en de zijbeuken door lessenaarsdaken boven iedere travee afgedekt, waardoor tevens beter licht in den hoofdbeuk kan vallen. Ook worden de binnenste zijFig. 460. beuken door lessenaarsdaken, de buitenste door zadeldaken overdekt (kathedraal te 's Hertogenbosch). De voor de kapellen van den kooromgang toegepaste daken zijn steeds veelhoekige tentdaken.

Fig. 471. Hoektorentje en balustrade van het raadhuis te Kampen.

Sluiten