Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST. 457

Fig. 491. Rondom den mid

denbeuk loopen triforiën, met traceerwerk versierd. Het luchtbogen-en steun-

Fig. 469. beerensysteem is als van de kathedraal te Amiens. De gevel met drie portalen, waarin de horizontale lijn ontbreekt, is het minst geslaagd,

Fig. 472. daar de alles overheerschende Westtorens den midden-

Fig. 445. beuk niet tot zijn recht doen komen. De vier verdiepingen hooge torens zijn,

Fig. 444. met de geheel opengewerkte torenhelmen, 156 M. hoog.

De Cisterciënzerkerk te Marienstatt dateert uit 1227.

Ten slotte zijn uit de vele kerken te noemen: De kloosterkerk te Altenburg a. d. Laan (1255-1379), metFranschen invloed; de S t. V i ctor-Dom te Xanten

(1263); de Katharinakerk te Oppenheim, met buitengewoon rijk traceerwerk in de vensters: het koor

Fig. 493. van de Munsterkerk te Aken; de St. Vincentiuskerk, streng vroeg karakter, en de kathedraal te Metz, Fransch, met omgang en 3 veelhoekige kapellen, uit de 14«= eeuw; de Munsterkerk te Schlettstadt, zèer vroeg; de St. Martin te Kolmar; de Lieve Vrouwekerk te Worms uit de 15e eeUw; de kerk Fig. 440. 25. te Thann, zeer laat, met fraaien doorbroken torenhelm; en kerken teAhrweiler, Alsfeld, Friedberg, Oppenheim, Weiszenburg, Wesel, Wetzlar en Wimpfen im Tal.

2. Zuid-Duitschland.

De Sebalduskerk (1368-1377). de Lorenzkerk, voltooid in 1477, 3-beukig, met evenbreed koor en Fig. 492.

Sluiten