Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

473

dwarsbeukarm staat de toren; het koor werd van 1356—1385 voltooid door Peter Pari er, die ook de bouwmeester was van de Karlshoferkerk te Praag, een achthoekigen centraalbouw van 22.75 M. middellijn, overdekt door een grooten stergewelfkoepel. Nog zijn te noemen: de kerk te Heiligenkreuz; de Augustijnerkerk te Weenen; de Barbarakerk te Kuttenberg (1386), 5-beuki'g, met gebogen gewelfribben, dubbele luchtbogen, en zonder toren; de St. Bartholomeuskerk te Kolin; Gstercienserkerken te Bosen, te Sterzing, te Straszengel (alle drie hallenkerken) en te Z we til.

KLOOSTERBOUW. Tengevolge van de grootere welvaart en de vermeerdering van i

Fig. 500. Belfort te Bru

• Fig. 501. Van het portaal van het stadhuis te Brussel. I

j grondbezit ontstaan uitgebreide gebouwencomi plexen. Als vroeger, bleven bij de Franciskaner ; en Dominicaner kloosters het eenvoudsprincipe j bewaard, terwijl de Karthuizers aan rijkere bouwwerken de voorkeur gaven. Vooral de kloosters, gesticht door de vorsten, waren prachtig, waarvan de Certosa di Pavia in Italië en het klooster te Batalha schitterende voorbeelden vormen.

Het klooster te Maulbronn, geheel omringd door Fig. 379. sterke verdedigbare muren, werd tijdens de Gothische periode Fig. 440. uitgebreid. Beroemde kloosters zijn in Noord-Duitschland de 1 >■ 22, 24. abdijen van Chorin en Lehnin, en de Cistercienserabdij te Bebenhausen. Kruisgangen uit het bloeitijdperk der Gothiek worden aangetroffen te Maagdenburg, Regensburg en Erfurt.

Ook in Oostenrijk worden de kloosters te Heiligenkreuz, te Zwettl en te Liliënfeld vergroot. Bekend zijn verder de Cistercienserabdij Klosterneuburg en in Bohemen te Hohenfurt en te Goldenkron.

BURGERLIJKE BOUWKUNST. 1. Burchten. De vorderingen, die de krijgskunst

Sluiten