Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

474

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

Fig. 502. Stadhuis te Leuven.

der muren, hoe beter verdedigbaar een stad was. Openingen in de sterke verdedigingsmuren werden versterkt, en de poorten dikwijls in verbinding gebracht met bruggen. Daar, waar kanalen of rivieren in de stad traden, werd eveneens een poort aangebracht, een z.g. waterpoort, zooals er vooral in Nederland nog worden aangetroffen. Vaak ook bestond een poort uit een poortgebouw en een voorpoort, onderling verbonden.

maakte door de uitvinding en verbetering der vuurwapenen, maakten, dat de burchten niet meer als in de Romaansche periode, onneembaar waren. De talrijke kasteelen in den Rijnstreek, in Tirol en Bohemen, waren dan ook eigenlijk meer paleizen.

Wel is de Ordensburcht te Mariënburg in Pruisen een sterk, verdedigbaar complex van gebouwen, maar toch is ook hier een paleis be- Q' doeld. Uit de 15e eeuw dateert de Albrechtsburcht te Meiszen, eveneens Gothiek. Verder de burcht te Coburg, in de 16e eeuw herbouwd; de burcht Lichtenstein in Wurtemberg; de Hohenzollern; de Pfalz, het slot te Marburg; Stolzenfels, en Weringerode in de Harz, alle geheel of gedeeltelijk gerestaureerd.

2. Poorten. Hoe korter de totaallengte

Fig. 503. Raadhuis te Oudenaarde. (Naar Hirth). •

Sluiten