Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST. 475

Tot de oudste poorten behooren de stadspoorten te Keulen, uit de 13' eeuw. Onder de vele in Duitschland vallen nog te noemen: de Spahlenthor te Basel; de Eschenheimertorenpoort te Frankfort am Main; de poort te Königsberg; de Holzthor te Mainz; de Holsterpoort te Lübeck (1477); poorten te Praag (14* eeuw) en te Prenzlau; te Stendal, te Tangermünde en te Werden. Voorts: de Karlsbrug (door Peter Parler), de Altstadter bruggetoren en de kruittoren te Praag; en de Elbebrug te Raudnitz (in Bohemen).

Stadh uizen. De burgerlijke bouwkunst in Duitschland uit het Gothische tijdvak kan in 't geheel geen vergelijk doorstaan met Frankrijk of Vlaanderen; maar toch zijn er nog belangrijke bouwwerken ontstaan. De stadhuizen bevatten steeds een groote zaal, waarin onder leiding van de magistraat vergaderingen plaatsvonden, de raadzaal met kanselarij. De benedenverdieping was voor den handel aan gewezen, en bestond vaak uit open hallen;

mi

mm

Fig. 504. Koningshuis te Brussel.

: M

Fig. 505. Hallen te Yperen. (Naar foto).

ook de schepenkamer en gerechtszaal waren in het stadhuis ondergebracht, soms afzonderlijk aangebracht; terwijl de burgertrots zich uitte in eejn hoogen toren.

Het stadhuis te Münster in Westfalen (1350) heeft 2 verdiepingen, en is een Fig, 496. goed voorbeeld van Duitsch stadshuis; het stadhuis op de markt teBrunswijk dateert uit 1393; dat te Aken is met kanteelen gekroond, en bevat vijf groepen van drie vensters; de beide torens in de zijgevels zijn, na een brand, in Barokstijl hersteld; het zeer fraaie stadhuis in Breslau; te Praag; te U1 m; te B a s e 1, en gedeeltelijk Gothiek te Neurenberg en te Keulen. Alle bovengenoemd van natuursteen, de hieronder

Sluiten