Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

480

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

bereiken vaak een zeer groote hoogte. De kooromgang, al of niet met kapellenkrans, is veelhoekig; triforiën ontbreken vaak, en, tengevolge van de voor ons land kostbare natuur¬

steen, werd deze slechts voor details toegepast.metuiterst sobere ornatie. Zelfs werd voor de baksteenen kerken de natuursteen gebruikt van de afgebroken oudere Romaansche monumenten. De gevelversiering door horizontale natuursteenbanden, die in de Renaissance in ons land zoo 'n groote rol zal spelen, ontstaat in dezen tijd.

Monumenten in België.

De St. Goedelakerk te Brussel, waarvan in 1226 met het koor werd begonnen. De oud¬

ste Gothiek in België; schip en kapellenkrans dateeren van 1350. Inwendig zijn de zuilen kort en zwaar; uitwendig is de kathedraal vereenvoudigd Vroeg-Fransch; zóó b.v. de beide zware, 15e eeuwsche Westtorens. In den gevel ontbreekt het roosvenster, waarvoor een hoog venster in de plaats kwam. De kathedraal zou niet zoo indrukwekkend lijken, als niet de toegang werd gevormd door fraaie terrassen met breede hooge trappen naar den gevel.

De kathedraal te Doornik dateert uit het overgangstijdperk, wat schip en halfrond beëindigden dwarsbeuk betreft. In 1242 werd het koor begonnen, dat hooger is dan het schip, en kooromgang met 5 kapellen heeft, het fraaiste koor in België. Om den kruistoren zijn 4 slanke hoektorens geplaatst. Hier valt duidelijk heit verschil waar te nemen tusschen het stemmingsvolle Romaansche gedeelte en het technisch knappere Gothische deel.

Sluiten