Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paleis te Luik (1508) nu paleis van justitie. Het 42 bij 59 M groote binnenplein is omringd door Tuderboogvormige arcaden, rustend op zeer barokke pijlers. Van de fraaie Onthief┬╗ .:=_'

afgebeeld: Het schippershuis te Gent, een gildehuis, en een Fig. 507.

Fig. 508.

baksteenen gevel uit Yperen (1544)

MONUMENTEN IN NEDERLAND.

De Dom te Utrecht werd in 1254 begonnen door Fig. 433 Bisschop Hendrik van Vianden, en volgens het systeem Fig. 510 van de Noord-Fransche bouwmeesters. Gedeeltelijk in pig. 511 1674 door een storm verwoest, en nooit herbouwd, Fig. 513, staat alleen nog de in de 2e helft van de 15e eeuw gebouwde dwarsbeuk en het koor met rijken kooromgang, Fig. 509. kapellen tusschen de steunbeeren. Ook de kruisgang

j Fig. 517. Voorportaal van de St. Ste- : fanuskerk te Nijmegen.

uit het begin van de 15e eeuw, fi hersteld onder leiding van Dr. \\ Cuypers, is bewaard gebleven,!: 473. evenals de alleenstaande toren. Ij

Deze laatste werd in 1321 begonnen, geheel afzonderlijk staand van de kerk, zoodat ook toen deze nog niet door den storm was verwoest geworden, er tusschen schip en toren een door een bisschoploge overdekte gang gelegen was. De HOM. hooge toren is beneden

Fig. 518. Kerk te Zuidbroek.

Sluiten