Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" DE GOTHISCHE BOUWKUNST. 435

Fig. 521. Nieuwe kerk te Amsterdam, 15e eeuwsche koorkapellen, stergewelven. Deze kerk van groote afmetingen heeft een eigenaardige koorafsluiting; het koor eindigt in drie zijden, doch de kooromgang is 9-zijdig. De korte, zware zuilen zijn van bladkapiteelen voorzien, de zuilen in het koor hebben geen kapiteelen. Aan de oostzijde staat nog een fraai portaal in flamboyantstijl. Genoemde drie kathedralen zijn in ons land de belangrijkste.

Belangrijk voor de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst zijn voorts de volgende kerken: Aardenburg. de St. Bavokerk (1243_15e eeuw) 3-beukig, met triforiën; Alkmaar, de St. Laurenskerk, 3-beukig met kapellen in de zijbeuken gebouwd, dwarsbeuk, veelhoekig koor met omgangen, stergewelven in steen, behalve het houten tongewelf van den middenbeuk; Amersfoort, de St. Joriskerk 3- Fig 547 beukige hallenkerk, gedeeltelijk uit de 13e eeuw, met Laat-Gothisch koor en fraaie portalen aan Noord- en Zuidzijde; Amsterdam, de Oudekerk (of St. Nicolaaskerk) ± 1300, met een 16e eeuwsche torenspits- de N.euwe kerk (St. Catharinakerk), begonnen 1412, dwarsbeuk Laat-Gothisch, kooromgang en kapellenkrans, Fig. 521. geprofileerdepijlersmet bladkaptteelenengedeeltelijksteenenoverwelvingen; verbouwd 1452, vaak hersteld; Arnhem Fig. 522. de St. Eusebiuskerk, gedeeltelijk na 1500, stergewelven en geprofileerde pijlers; Bergen op Zoom, dé

Sluiten