Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

St. Geertenkerk, 3beukig, met kapellen naast de zijbeuken,dwarsbeuk, en toren vóór den middenbeuk; Bolsward, de Broerekerk en de St. Maartenskerk, voltooid in de 15e eeuw, met een zadeldak op den toren en bekend' om de fraaie koorbanken; Breda, de Lieve Vrouwekerk, met rijke kooraanleg en triforiën, voltooid 1550, zware steunbeeren zonder luchtbogen en fraaien hoogen toren; bekend ook om het grafmonument van Engelbrecht van Nassau 4/1504; Brouwershaven, de St. Petrus en Pauluskerk, 3-beukig met dwarsbeuk en 5 kapellen op de 9 zijden van den 16-hoek (merkwaardig!); Delft, de St. Hippolytuskerk, 1240, geheel baksteen, met dwarsbeuk en zeer scheef staanden Westtoren, die 4 hoektorentjes heeft naast den steenen spits; de 15e eeuwsche Nieuwekerk, eveneens met dwarsbeuk, en vierkanten toren met

2 verdiepingen hoogen lantaarn waarnaast hoektorentjes verbonden door luchtbogen; Deventer, de S t. Lebüinuskerk, een hallenkerk van baksteen en natuursteen, met een 15e eeuwschen toren, waarvan het bovendeel door Hendrik de Keyzer in de 17e eeuw werd ontworpen; Dordrecht, de driebeukige Mariakerk, met dwarsbeuk, kooromgang en kapellenkrans, en zwaren, onvoltooiden Westtoren uit 1339, bekend om de fraaie eiken koorbanken, tusschen 1538 en 1542 in Renaissancestijl door Jan Aertsz van Terwen gesneden; Edam, de St. Nicolaaskerk, 3-beukige hallenkerk met tongewelven; Enkhuizen, de St. Pancras (Zuider-)kerk, tweebeukig met houten tongewelven, 15e eeuw, met steenen toren waarop een 8-zijdige spits; de St. Gommarus pig_ 545 (Westef-) kerk, 3-beukige hallenkerk met houten tongewelven, rechthoekig koor, zijbeuken schuin afgeslotens Franeker, de St. Maartenskerk; Goes, de Maria Magdalenakerk, drie beuken, ieder eindigend

Fig. 522. St. Eusebiuskerk te Arnhem.

Sluiten