Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

487

Fig. 523. Portaal van de Michaelskerk te Zwolle.

; Fig. 525. Uit de Abdij te Middelburg.

• in.een haven 10-hoek, zuilen, nissen

; ! in de zijbeuken en stergewelven in

; den middenbeuk; baksteen in combij Fig. 524. Amsterdamsche poort | natie met natU"rsteen; Gouda, de

te Haarlem.

St. Tanskerk, met houten aewel¬

ven en prachtige gebrandschilderde

ramen; Groningen, de St. Maartenskerk, begin 13e eeuw; in de 14e eeuw zijbeuken verbouwd, en deze evenhoog en breed gemaakt als de middenbeuk (hallenkerk); koor met omgang uit de 15e eeuw; zuilen en steenen overwelving. De Martinitoren uit 1469 is vierkant, met een kleiner vierkant middenstuk en een Fig. 531. 2-verdiepingen hooge 17e eeuwsche bekroning. De A-kerk werd in de 15e eeuw verbouwd, heeft geprofileerde pijlers; den Haag, de St. Jacobskerk, drie evenhooge beuken uit de 14e eeuw en koor met omgang; de toren is zeskant; Haarlem, de St. Janskerk met een fraai torentje, dat gedeeltelijk reeds Renaissance is; de Bakenesserkerk, éénbeukig met veelhoekig koor en prachtige Westtoren; Haren'(Groningen),"een vroeg- Fig. 462. Gothiseh kerkje uit 1220; Harderwijk, de St. Maartenskerk, bleef slechts gedeeltelijk behouden, vanaf den dwarsbeuk; Kerk te Hasselt; Hoorn, de 3-beukige St. Cyriacuskerk, de Noorder- en de Oosterker k, de laatste met een Renaissancegevel; Hulst, de St. Willibrorduskerk, 5-beukig, geheel van natuursteen; Kampen, de St. Nicolaaskerk, 5-beukig met kooromgang en 7 kapellen, steenen kruisgewelven en zwaren gedeeltelijk nog 13e eeuwschen toren; de Lieve Vrouwekerk, 13e eeuwsch, en voltooid in de 15e; Leiden, de St. Pieterskerk, 14e eeuw, met kooromgang, en 15e eeuwschen dwarsbeuk, die een Fig. 514. Westelijken zijbeuk heeft; de zijbeuken zijn door zuilen in tweeën gedeeld, waardoor kapellen ontstaan; overdek, king door steenen gewelven, behalve de middenbeuk, waarom luchtbogen ontbreken; de toren is verdwenen, en het rijke venster boven het Westportaal dichtgemetseld; in plaats van triforiën zijn vlakke nissen aangebracht. De St. Pancras (Hooglandsche) kerk heeft een veelhoekig koor, dwarsbeuk met zijbeuken, steenen Fig. 446. stergewelven in zijbeuken en kooromgang waarvan de ribben rusten op zuilen met fraaie kapiteelen en consoles tegen de muren; de dwarsbeuk eindigt in fraaie gevels, met groot venster boven het portaal; alleen boven de kruising verrijst een kleine spits. Evenmin als de vorige kerk is deze Pancraskerk geheel voltooid; Maastricht de St. Janskerk, zonder dwarsbeuk, met een koor, hooger dan het ruim, en een flinken toren; ook de St Matthiaskerk is Gothiseh, evenals de St.Servatiuskerk het gedeeltelijk is; Medemblik, met de St Fig. 549. Bonifaciuskerk; Meersen (Limburg) de Lieve Vrouwekerk; Middelburg, de Abdijkerk, een- Fig. 525.

Sluiten