Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

490

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

Fig. 532. Raadhuis te Haarlem.

Fig. 533. Huis New-York, te Groningen.

Fig. 523. eeuw; Zwolle, de St. Michaelskerk, 3 evenhooge beuken, maansche kerk, drie apsiden, steenen kruis- ••••••••••••••••••••••••••<

gewelven, mooi 15e eeuwsch Noorderpor- j

taal geheel van bak- en natuursteen; de j

Lieve Vrouwekerk is 15e eeuwsch. !

Belangrijke torens zijn, behalve de reeds j

genoemde nog; te Amersfoort, de Lieve • |

Vrouwe toren, die in 1471 werd vol- !

tooid; volgens de regels in ons land vier- !

kant beneden en 8-hoekig boven, staat op j

een der hoeken van het vierkante beneden- i

deel een traptoren. De spits is van Jacob !

van Campen. De kerk zelf is verdwenen; j

Edam, toren van een eveneens verdwe- !

Fig. 516. nen kerk; Leeuwarden, de Oldenhove, !

toren uit 1530, geen kerk; Veere, de j

St. Walburgskerk, 13e eeuw, later verbouwd, met 3 evenhooge beuken kooromgang met één kapel en dwarsbeuk; de 13e eeuwsche ingebouwde toren heeft een bekroning uit later tijd. De boekerij of libry dateert uit de 16e

waaraan fragmenten van de vroegere Ro-

Fig. 534. Koppelpoort te Amersfoort.

Sluiten