Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

494

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

Fig. 542. Stadhuis te Middelburg. (Naai foto Krook).

Fig. 543. Detail van het Stadhuis te Middelburg.

Fig. 432. 5. Het kerkgrondplan is even lang ongeveer als het Fransche, doch minder breed; de dwarsbeukis naar verhouding zeer lang; bij toepassing van twee of drie dwarsbeuken vermindert de lengte, zoodat die, welke het dichtst ligt bij het rechthoekig zonder kapellenkrans afgesloten koor het kortst is. De totaal lengte van de kerk wordt nog vergroot door een kapel, die in de

Fig. 432. 2. hoofdas van het gebouw ligt achter het koor. Eigenlijk blijft het bouwsysteem Romaansch, met Gothische details. Wat inwendige ruimteontwikkeling betreft, komen in Engeland de bouwmeesters niet tot nieuwe gezichtspunten. De kerken zijn veel lager dan op het vaste land; hierdoor kon het luchtbogensysteem grootendeels worden gemist, maar tevens kwam het gewelfstelsel meer in het gezicht, wat een buitengewoon rijke ontwikkeling van het overwelvingssysteem ten gevolge had. De grootste waarde van de Engelsche Gothiek ligt dan ook in de fantastische decoratie. Bij voorkeur worden bundelpijlers toegepast; dikwijls zijn

Sluiten