Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

498

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

Fig. 554.

Kapel van Henri VII Westminster Abdij, Londen ± 1500.

ZWEDEN, NOORWEGEN EN DENEMARKEN.

De Gothische bouwkunst in de skandinavische rijken vertoont geen belangrijke eigenaardigheden, noch zijn er kathedralen met bijzondere vermeldenswaardigheden gebouwd. Aanvankelijk vertoonen zich Fransche en Engelsche, in den laten Gothischen tijd voornamelijk Duitsche invloeden. Vooral hallenkerken mogen zich in een bijzondere voorkeur verheugen.

In Noorwegen staat de belangrijkste, n.1. de Dom te Drontheim, begonnen in de 13e Fig. 553. eeuw; ze is 3-beukig, met een zwaren kruistoren, en een fraaie achthoekige grafkapel van den Heiligen Olaf. Met den bouw van den Dom te Stavanger werd in 1672 aangevangen,

In Zweden dateert de Dom te Linköping uit het overgangstijdperk; ze is als hallenkerk met bundelpijlers gebouwd, terwijl het koor een omgang met drie kapellen heeft. Andere Gothische

kerken zijn: die te Helsingsfor ongeveer 75 M. lang; de Dom te S k a r a ; die te U p s a 1 a, 1287 tot in de 15e eeuw, rijk van kooraanleg en van welke kerk als bouwmeesters .genoemd worden Etienne de Bonneuil, maar ook Ger 1 ach van Keulen; en de St. Karink e r k te W^ i s b y, waarvan het Gothische koor in 1410 werd voltooid.

De kerken in Denemarken zijn gebouwd als hallenkerken, in navolging van Noord-Duitschland. De Dom te Aarhuus heeft een rechthoekig afgesloten koor; de traveeën van de zijbeuken zijn afgedekt door dwars geplaatste zadeldaken.

s; te Malmö, met verhoogden middenbeuk, vijfzijdig koor en in totaal

Sluiten