Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* DE GOTHISCHE BOUWKUNST. 499

Fig. 556. Kathedraal te Lincoln. : •

ITALIË.

In Italië begon de Gothiek zich tegen het begin van de 13e eeuw te ontwikkelen; hare ontwikkeling vertoont hier een zelfde mate van zelfstandigheid als in Engeland, doch Italië kon zich niet losmaken van de klassieke traditie. De horizontale lijn blijft domineeren, en niet als in het Noorden was een streven kenbaar naar ruimteontwikkeling in de hoogte. De middenbeuk werd slechts weinig hooger opgetrokken dan de zijbeuken; de vensters waren klein, in 't bijzonder die in de middenbeukmuren, doch gaven in het Zuidelijke land nog licht genoeg.

Evenmin ontwikkelden zich de rijke bundelpijlers; ze bleven veelhoekig of rechthoekig met voorsprongen, met grooten onderlingen afstand. Na 1300 werden de pijlers ook rond gemaakt met 8-hoekige dekplaat. Daar bovendien de middenbeuk zeer breed werd gemaakt, en in den regel iedere middenbeuktravee vierkant bleef, was de inwendige ruimteontwikke- Fig. 432, 7. ling grootscher dan die in de kathedralen uit 't Noorden. De zijbeuktraveeën bestonden uit een rechthoek, liggend naast het middenbeukvierkant. Zoo behoort de Dom te Milaan tot de grootste scheppingen uit de Gothiek, al is de Gothische traditie niet logisch en consequent Fig. 433. 4. doorgevoerd.

Alleen bij groote spanning werd de spitsboog toegepast, waarnaast zich de rondboog

Sluiten