Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

Fig. 557. Kapel van Henri VII, Westminster Abdij te Londen.

verband van den gevel met torens is echter niet wel mogélijk, zoodat de afzon568. derlijke staande campanille blijft gehandhaafd. Boven de kruising verheft zich een koepel.

De daken zijn minder hoog, ook in verband met de grootere hoogte van de zijbeuken, waardoor het steunbeer- en luchtbogensysteem niet die ontwikkeling vertoont van de Noordelijke landen. Ook het traceerwerk bleef eenvoudiger, terwijl het ornament minder realistisch was.

MONUMENTEN.

In Boven-Italië staat het hoofdmonument van de Italiaansche Gothiek, de Dom

handhaafde. Daar de ruimteontwikkeling in horizontale richting grooter was dan in vertikale richting, nam de zijdelingsche druk der gewelven toe; hiertegen werd gebruik gemaakt van verankering door houten balken zoowel als door ijzeren trekstangen.

In grondplan vertoonen de kerken meestal drie beuken, met vaak rechthoekig koor en rechthoekige kapellen langs de zijbeuken; zelden vertoont het koor de rijke aanleg van de Noordelijke landen. Ook werd niet steeds gebruik gemaakt van overwelving, maar de eenbeukige kerken in Toskane overdekt door een open kapconstructie. De decoratieve gevel krijgt spitsboog, wimbergen, fioelen en andere Gothische details, alles in marmer incrustatie en mozaïk;

Fig. 558. Inwendige van de kapel van Hendrik VII, in de Westminster Abdij.

Sluiten