Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

503

Fig. 563. Kathedraal te Milaan.

van den dwarsbeuk 140 M. volgens de plannen van Antonio di Vicenzio en Fra Andrea Manfredi. Het schip, dat in 1647 door een apsis ter breedte van den middenbeuk werd gesloten, is 3-beukig met vierkante kapellen langs de zijden,

Verder zijn Gothiseh: de S. Domenico te Bologna; de S. Francesco te Bologna, gesticht 1246, met kooromgang, rechthoekige kapellen en zesdeelige gewelven; het schip van den Dom te Como, (1396); de S, Maria in Strada te Monza; de S. Maria del Camine te Pavia; de Certosa di Pavia (Kartuizerklooster) begonnen in 1396, met toepassing van rondboog in arcaden en vensters, gedeeltelijk voltooid in de Vroeg-Renaissance, 3-beukig met dwarsbeuk, omgang en kapellen; de S. Antonio te Padua, voltooid 1307, met kruisgewelven in het koor, doch met koepels op het schip en den dwarsbeuk (in navolging van de S. Marco te Venetië).

In Venetië de S. Maria dei Frari (1330), een Franciscanerkerk en de S. Giovanni te Paolo, (1333), een Dominicanerkerk; een S. Andrea te Vercelli is in plan Vroeg-Fransch, en de oudste Gothische kerk in Italië; en ten slotte deS. Lorenzo te Vicenza, een fraai baksteen monument.

In Midden-Italië zijn ook een paar zeer belangrijke kathedralen gebouwd. De D o m te Fjg. 569. Siena, begonnen 1250, heeft invloed uitgeoefend op den bouw van den Dom te Florence.

Sluiten