Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

507

iiliii

Fig. 569. Dom te Siena.

': koepelruimte zelf is even breed als midden: beuk en zijbeuken samen. Van de grootsche

• inwendige ruimte, overspannen door reus; achtige bogen, laat de verlichting te wenj schen over. In de details blijkt duidelijk de

• invloed van de klassieke profielen. De gevel, : die in het laatst van de 15e eeuw werd afge: gebroken, is eerst in de 19e eeuw geheel

• volgens de oude plannen opnieuw opge; trokken, van wit marmer met groen marme: ren incrustatie.

• Zeer mooi is de beroemde, in 1334 naar : 't plan van G i o 11 o gebouwde campanille. : Vierkant tot boven toe, 8'4 M. hoog, even¬

eens in marmerincrustatie, worden de verdiepingen naar boven toe hooger, evenals de vensters grooter worden. Deze campanille geldt als een der fraaiste van Italië.

De San Francesco te Assisi (1228—1253) bestaat uit een rondbogige benedenkerk en een één-beukige bovenkerk, waarin de diagonaalribben van de spitsbogige kruisgewelven op muurpijlers rusten. De 5 traveeën zijn vierkant; de laatste travee heeft aan weerszijden een smallere, die den dwarsbeuk vormen, en aan de Oostzijde een apsis. In de groote muuroppervlakken vormen de vensters slechts kleine, smalle openingen. Gothiseh is ook de S. Chiara te Assisi; de Dom te Arezzo; de S. Francesco te Cortona, de S. Croce te Florence, 1294 begonnen, 3-beukig met veelhoekig koor en 10 kapellen aan de Oostzijde van den dwarsbeuk, die 13 M. breed is; de breedte van den middenbeuk bedraagt 19 M.,

Fig. 570. Palazzo Vecchio te Florence.

Fig. 572.

Sluiten