Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

509

die van de zijbeuken 8 M. De open kapconstructie rust op 8-kante pijlers. Deze kerk is een werk van den bouwmeester Arnolfo di Cambio, doch de wit marmeren gevel dateert uit de 19e eeuw. Ook de S. Trinita te Florence is Gothiseh, evenals de S. Maria Novella te Florence, 3-beukig met dwarsbeuk, een der fraaiste Gothische kerkjes uit Toskane. De Dom te Orvieto is eenvoudiger dan die te Siena; de gevel lijkt veel op die van laatstgenoemde kathedraal, doch is beter van verhouding. Deze driebeukige kerk werd in 1290 begonnen, kreeg een open dakconstructie, terwijl dwarsbeuk en het rechthoekig eindigende koor overwelfd werden. Alle details en profielen zijn, evenals de geheele kerk, overdekt door rijke mozaiken op goudgrond. De Dom te Perugia is een drie-beukige hallenkerk, evenals die te P i e n z a, die reeds gedeeltelijk in Renaissancestijl werd opgetrokken. Te Pisa noemen we de

S. Francesco, de S. Maria della Spina, met haar fraaien gevel, en de Campo Santo (1270 — '83), een door Giovanni Pisano naast den Dom gebouwden kruisgang. Verder de S. Francesco te Pistoja, de S. Francesco te Siena, de S. Galgano te Toskano, gebouwd in 1210, en een der oudste Gothische bouwwerken in Italië.

Rome bezit slechts één Gothische kerk van eenig belang; twisten tusschen adel, paus en

Fig. 572.

Florence. Gezicht op den toren van het oude paleis door een venster van den Domtoren.

Sluiten