Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514

DE GOTHISCHE BOUWKUNST.

Fig. 575. krans. In het schip staan bundelpijlers, in het koor ronde pijlers. In de details werken Moorsche invloeden nar. De gevel met zijn beide Westtorens, voorzien van opengewerkte spitsen, is een der mooiste ' Fig. 574. in Spanje, evenals de zware kruistoren;

Eveneens driebeukig, met ronden kooromgang, kapellenkrans en éénbeukigen dwarsbeuk is de kathedraal te Barcelona. De 13 M. breede middenbeuk is in vierkante traveeën verdeeld, waarnaast telkens één rechthoek van een zijbeuktravee aansluit, benevens 2 kapellen tusschen ingebouwde steunbeeren. Boven de zijbeuken liggen galerijenOok de S. Maria del Mar te Barcelona (1328—1383) is Gothiseh. De kathedraal te Gerona (1415) is éénbeukig, het koor is driebeukig. Het eenbeukige schip is door kapellen verwijd. De kruisgewelven hebben een spanning van 22.25 M., de grootste uit de Middeleeuwen. De kathedraal te Granada dateerend uit de 16e eeuw, is alleen Gothiseh, wat het grondplan betreft; de opbouw valt in het Renaissance tijdperk. De kathedraal te Leon, begonnen 1250, heeft een grondplan als de kathedraal te Reims, en fraaie breede en hooge vensters. De middenbeuk van de kerk te Manresa is 18.30 M. breed. De kathedraal te Palma op Malorca, is 3-beukig, met kapellen langs de zijbeuken. De totale breedte is 56 M., 40 M. zonder de kapellen en 19.50 M. voor den middenbeuk alleen.

In Portugal is de Kloosterkerk te Ba tal ha, gesticht ongeveer 1390, van belang. De kerk is driebeukig, met dwarsbeuk, koor en bijkoren en zonder toren. Aan de Zuidzijde staat het mausoleum van den stichter, aan •• de Oostzijde dat van Koning Manuel, in Laat-Gothisch-Moorsche opvatting. Zeer fraaie architectuur vertoont Fig.576,577. ook de Kloosterkerk te Belem bij Lissabon. Hier is toegepast de z.g. Emanuelstijl, een samenvatting van Nederlandsche, Italiaansche, Indische en Moorsche motieven.

Fig. 577. Kruisgang van het klooster te Belem. (Naar foto Feilchenfeld).

Sluiten