Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

11

„denkelijk slechts om te spionneeren, want schoon de mensch bekwaam genoeg scheen te zijn, zoo was in den tijt van 5 maenden, dat hij bij de fabriek verbleef zijn werk gering, zijn verdiensten groot, en dus de verwagting, dat hij andere oogmerken had vrij

6. Inktstel met zandstrooier en kandelaar. (Gemeente Museum)

gegront, te meer omdat hij bij zijn overkomst uit Duitschland, inplaets van aen de fabriek daer hij van ontboden was, zich direct te adresseeren, de omreise over den Haeg genomen had om een schilder bij voorn. Lynker te brengen genoemt Miler, althans nog in het werk van Lynker arbeidende, door welke hij dan ook, terwijl hij in de Loosdrecht was, door briefwisseling als over- en wedertrekken, correspondentie hield met het werk van Lynker." Dit gaf de Mol kwaad vermoeden, en terecht, immers „die Kilber gaf tegen Kersttijd 1777 zeer onverwacht voor, hij wilde om lichaemsongesteltheit naer Fulda in Duitschland, daer zijne kinderen woonden, terugkeeren, en verzocht zijn afscheit; en bedden uit Duitschland bij zijn overkomst hebbende medegebracht en door onze Duitschers

2

Sluiten