Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

19

wielenmaker, timmerman, en was niet alleen orgelmaker, maar gaf ook muzijklessen aan de meeste organisten van de omliggende plaatsen. (Ook de onlangs overleden oud Politie-Directeur B. A. Fallee was een zijner muzijk-discipelen). In één woord, zijn vernuft

7. Terrine met, vogels en koningsblauw..

en zijne handen stonden voor eene menigte vakken ten dienst.Hij metselde de ovens naar aanwijzing van Lynkert, maar verbeterde die daarna volgens zijn eigen begrip, toen hij zich als vaste porceleinbakker aan de inrigting verbond. De grootste en beste stukken zijn door hem gebakken. Hoe jammer dat zijn naam niet tot ons gekomen is."

Dat is inderdaad jammer, vooral daar ook tot nu toe deze overlevering niet door het vinden van nadere gegevens betreffende den kunstvaardigen dorpeling is bevestigd. Ik laat haar dus voor rekening van den betrouwbaar lijkenden ouden Hagenaar.

Zeker is wel dat Lyncker de huur van het huis in de Bagijnestraat niet verlengde en in den loop van 1779 verhuisde naar een groot huis aan de Dunne Bierkade met een tuin en een groot tuin-

Sluiten