Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

23

de glazuur de beschildering worden aangebracht. Met de beschilderiue wordt het voorwerp nogmaals gebakken met zoogenaamd „klein" vuur, in den moffeloven. Het is waarschijnlijk, dat in enkele gevallen het goud ten slotte afzonderlijk werd opgebracht.

Bij dit moffelen smelten de kleuren met de glazuur samen, er is echter onderscheid of men te doen heeft met hard of met zacht porcelein. Soil drukt dat op de volgende wijze uit: „les couleurs sont appliqués sur les pièces déja émaillées; dans les patés dures elles ne pénètrent pas 1'émail a la récuisson et restent a la surface en couche mince, d'un aspect sec et maigre. Dans la p&te tendre au contraire 1'émail entre une seconde fois en fusion lors de la cuisson du décor, les couleurs font corps avec lui et présentent un aspect gras et fondu qui charme 1'oeil."

Als laatste behandeling worden de onderkanten der voorwerpen gelijk gemaakt en door slijping gereinigd van de korrels, die er aangekomen zijn doordat de stukken op zand hebben gestaan om onder het bakken niet vast te raken; ten slotte wordt dan het product voor den verkoop gesorteerd.

a. Merken.

In de eerste plaats dienen wij aan te geven hoe Lyncker door zijn fabrieksmerk zijn werk onderscheidde. Dit fabrieksmerk was de ooievaar van het Haagsche wapen, met de eene poot opgetrokken en met een aaltje in den bek. Nauwkeuriger kan men het niet opgeven, want al zijn er enkele typen, die veel voorkomen, over het algemeen genomen kan men zeggen, dat er de meest mogelijke verscheidenheid is onder de op het porcelein aangebrachte ooievaarsmerken van Lyncker. Ik ken een bepaald afwijkend merk '), dat een gouden ooievaar heeft met daaronder den naam „Linker", en nog een op een ander voorwerp a), dat gemerkt is met een ooievaar in goud. Overigens zijn de mij bekende merken alle in blauw, bij enkele staat de ooievaar op een grondje, bij andere niet; er is zelfs een serie waar de eene poot niet is opgetrokken.

Een belangrijker onderscheiding is evenwel deze, of zij onder dan wel

') Op borden in het bezit van baron v. Pallandt v. Duinrel te Wassenaar.

a) Een kwispedoor in het bezit van baron v. Zuylen v. Nyevelt in den Haag, afb. 27.

Sluiten