Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

INLEIDING.

Wat ik wel heb gezien bij stukken tot deze categorie behoorende, is, dat het origineele merk van de buitenlandsche fabriek is blijven staan. Ik ken met het merk van Meiszen een koffiekan x), en, nog eigenaardiger, een koffieservies *) waarvan enkele stukken met datzelfde merk zijn geteekend, terwijl andere den Haagschen ooievaar dragen, hoewel zij onmiskenbaar bijeen hooren. Waarschijnlijk zullen er zóó nog wel meer stukken zijn, zij zijn natuurlijk niet gemakkelijk te herkennen.

Gemakkelijker is dat in een andere soort van gevallen, wanneer namelijk het vreemde merk wel is blijven staan, doch het Haagsche merk daarover heen is aangebracht. Ik ken daarvan de volgende gevallen. In de eerste plaats een fraai stel van drie vazen, 3) die als merk vertoonen A onder de glazuur (van de fabriek te Ansbach) welke eenigszins weggeschilderd is onder het grondje waarop de ooievaar staat; voorts een wierookbrandertje dat dezelfde merken vertoont1); een zeer gewoon bijna onversierd kopje en schoteltje 8) eveneens met de A, maar waar de ooievaar achtea loos dwars overheen gezet is; tenslotte een fraai

M schoteltje, waarop het Meiszensche merk staat,

'y^'W. eveneens door het grondje van den ooievaar eenigs/"■^fi zins verborgen8). Ongetwijfeld zal een systematisch onderzoek ook in andere verzamelingen meer voor1 beelden voor den dag brengen. Het is van belang Oofevaa'rsmerk om te kunnen vaststellen van welke fabrieken boven glazuur Lyncker zijn materiaal betrok.

met merk van Ans- , , . •« a

bach onder glazuur. Nog op een ander soort merken moet ik de (Coii. v. z. v. N.) aandacht vestigen. Dat zijn de niet-geschilderde, maar ingedrukte en dus waarschijnlijk vormers-merken. Soms zijn dat onherkenbare strepen of figuren, doch er zijn er een paar, die vrij vaak terugkeeren, en die dus zeker een bepaalde beteekenis hebben. Het zijn: een met een stempeltje ingedrukte I, een veel minder diep en dus gewoon ingekraste L, soms ook rf, en een lange schrijfletter J. Een enkele maal vond ik K, N en F, de laatste letter op een melkkannetje, dat ook een I had. De schrijfletter J,

x) In het Gemeente Museum zie afb. 2, rechts beneden, het brandertje erboven.

2) In het bezit van baron W. F. K. van Verschuer te Arnhem.

3) In het bezit van baron van Zuylen v. NyeveltindenHaag(afb. 10 en 13).

Sluiten