Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

29

vaas in het Gemeente-museum, en ten slotte o.a. een punchkom 1), die ik slechts in afbeelding ken, kunnen van deze hand zijn.

De tweede landschapteekenaar, die véél minder fijn werk leverde, en die in de laatste periode der fabriek daaraan verbonden geweest

11. Verschillende stukken uit een servies met vogels. (Bruikleen Evers, Gem. Mus.)

is, heeft de bekende landschapjes geteekend die men meestal vindt.

Een ander meester — wellicht de later als miniaturist zoo verdienstelijke Leonardus Temminck, die volgens Weenink aan de fabriek verbonden is geweest 2) — heeft menschelijke figuren geschilderd, zooals o. a. de zeer goed geslaagde, wild rijdende Tartaren op chocoladekoppen in het Gemeente-museum *), wellicht ook de

J) Vroeger in het bezit van den Heer J. Monchen in den Haag, zie afbeelding 24.

■) Mededeelingen enz. Deel I. blz. 62.

8) Zie afb. 35. Ook het silhouet op een kopje in het Gem. Museum (afb. 28) kan van Temminck geweest zijn, kwalijk de Romeinsche koppen, op een drietal andere aldaar (en op enkele vazen, die ik in den kunsthandel zag), die alle veel grover en leelijker zijn.

Sluiten