Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

figuren op de boven reeds genoemde tête a tête en punchkom, voorts ook andere grootere scène's met soldaten, of uit het boerenleven; misschien ook het décor met grootere beesten, herten, honden, enz.

Maar ook verschillende der hiervóór genoemde miniaturisten „zoo in landschap als in portret", kunnen daarvoor in aanmerking komen. Niet onmogelijk lijkt mij J. de Gijzelaar.

Deze beschilderingen maken over het algemeen het hoofddécor der stukken uit; maar bijna geen stuk der Haagsche fabriek mist als omgevende opsiering een bloemdécoratie. Vaak is het een guirlande, enkele malen een losser gestrooide bloem. Voorzoover de bloemdécoratie niet hoofdzaak was, zal wel een groot aantal der schilders daaraan gewerkt hebben, vóór of na dat de middendecoratie was aangebracht. De gewone borden hebben vaak niet anders dan enkele bloemen of een tamelijk stijven ruiker in het midden. Toch zijn er ook schilders - wij kennen trouwens enkele Duitschers bij name: Bevenng, Nerwein, Kissinger, Miler, die als „bloemschilder" waren ingeschreven — die méér konden dan dit en op zéér verdienstelijke wijze fraaie, losjes saamgebonden bouquetten op de stukken schilderden. Degene bijvoorbeeld, die op een waschkom in het Gemeente Museum de bouquetversiering aanbracht, moet een eerste meester in het vak zijn geweest

Soms werden de fijne bloemetjes in zoodanige guirlanden gevlochten, dat een monogram ontstond. Eenigszins grof is dat op een groot theeservies in het Gemeente Museum met de letters E. L C. dooreen, maar bijzonder fijn en elegant op een koffie- en theestelletje, met een fraaie onderschotel, aldaar, alles voorzien van een monogram M.T.; de overige versiering in bloemslingers en kleine bouquetjes is ook uiterst verzorgd a).

Zoodra één der hier op de verschillende genoemde wijzen gedecoreerde stukken als iets méér was bedoeld dan als het allergrofste goed, werd bij de decoratie ook goud gebruikt, en de decorateur met 'dat goud was zonder twijfel weder een zeer bekwaam man. De afwisseling, die hij in zijn slingers en medaillons, in zijn netwerk en randwerk wist te brengen, is bewonderenswaardig. En over het algemeen is de wijze van aanbrengen ook zóó geweest, dat slechts

!) Zie afbeelding 20. 2) Zie afbeelding 12.

Sluiten