Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

INLEIDING.

heid allicht niet uitput, daar Lyncker er waarlijk in geslaagd is om door voortdurende afwisseling van décor de aantrekkelijkheid van zijn product grooter te maken: telkens vindt de belangstellende of

de verzamelaar weer iets in

een genre, dat hij niet kende. Bijzonder is bijvoorbeeld een decoratie geheel in purper kleur. Wij weten, dat er geheele serviezen in zijn gemaakt l), maar er is blijkbaar niet zoo heel veel van over. Van eene bijzonder fraaie diepe kleur is de beschildering eener kleine bouillon-terrine 2), iets lichter die van een kom in het Gemeente Museum, welker beschildering van dezelfde hand moet zijn. Veel flauwer violet vinden wij in de bloempjes op een kleine cachepot eveneens in het Museum.

Ook in zeer licht purper is een serviesje gedecoreerd dat in wolken zwevende cherubijntjes vertoont, de verdere vorsierinff is dan slechts in

12. Kop en schotel met monogram; de schotel ,

ook het merk van Meiszen. (Coll. v. Z. v. N.) gOUO. ) ^

Opmerkelijk is de versiering met een klein gestrooid bloempje *), die ik maar ééns tegenkwam. Maar allermerkwaardigst is de beschildering van enkele voorwerpen

') Zie bijvoorbeeld in bijlage 102.

2) In het bezit van Baron v. Zuylen van Nijevelt, afb. 14.

») Een kop en schotel daarvan in het Gemeente Museum, zie afb 25 een andere in het museum te Sèvres. Een veel grover geschilderd serviesje met cherubijntjes in een grauw-groene kleur zag ik voor eenige

jTvToreekno;teilaan-het Gem. Mus. geschonken door Mevr. Obreen-

Sluiten