Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40. Stel van vijf vazen in het Gemeente Museum.

In overeenstemming met het in de Inleiding betoogde worden in dezen Catalogus de voorwerpen van Haagsch porcelein gescheiden in drie groepen. Tot de eerste behooren die van hard porcelein, welke in de fabriek vaji A. en J. F. Lyncker zoogenaamd β€žvan den grond op" zijn gevormd, gebakken en beschilderd; tot de tweede worden die voorwerpen van hard porcelein gebracht, welke in Duitsche fabrieken zijn gevormd en gebakken, maar in de Haagsche fabriek zijn beschilderd en gemoffeld; terwijl ten slotte in de derde samengevoegd zijn de voorwerpen van zacht porcelein, welke in de fabriek van F. J. Peterynck te Doornik zijn gevormd en gebakken, maar in de Haagsche zijn beschilderd en gemoffeld.

Voor zoover de plaatsing in een der groepen niet met volkomen zekerheid mogelijk was, is daarvan in een noot rekenschap gegeven.

Door dezen Catalogus vervallen de nummers 194β€”202, 504β€”509, 632 en 633, 681β€”-687, 739 en 740, van den Catalogus der Geschied- en Oudheidkundige Voorwerpen, 1902.

Sluiten